Julkisilla paikoilla ja niihin rinnastettavissa paikoissa (kuten esimerkiksi kaupungin ylläpitämät liikuntahallit tai yleisölle avoimet tilat) kuvaaminen on sallittua ja materiaalia saa julkaista hyvien tapojen mukaisesti.Joukkueen pelit voidaan kuvata ja julkaista joukkueen YouTube-kanavalla ilman erillistä lupaa.

Kuvauslupaa tarvitaan kuitenkin yksityisellä paikalla (kuten harjoituksissa) kuvaamiseen ja julkaisemiseen. Lapsia ei haastatella ilman vanhempien erillistä lupaa, eikä lapsista julkaista yksityiselämää loukkaavaa materiaalia. Lisätietoja lasten kuvaamisesta ja julkaisemisesta löytyy osoitteesta https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Opas_lasten_haastattelijoille_ja_kuvaajille.pdf

Kuvaus- ja julkaisuluvan voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla tästä kuvausvastaavalle tai joukkueenjohtajalle.

 

-----

 

Filming in public and similar places (such as sports halls maintained by the city or spaces open to the public) is permitted and material may be published in accordance with good manners. Team games may be filmed and published to team YouTube channel without explicit permission. However, filming permission is required for filming and publishing in a private location (such as in trainings).

 

Children will not be interviewed without the permission of the parents, and no offensive material will be published of the children. For more information about filming children and publishing can be found (in Finnish): https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Opas_lasten_haastattelijoille_ja_kuvaajille.pdf

Filming and publishing permission can be revoked at any time by informing to team photographer or team leader.

Tällä kyselyllä kerätään Jopox ilmoittautumis- ja jäsentietojärjestelmän käyttöönotossa vaadittavat sekä pelipassien hankintaan tarvittavat perustiedot pelaajasta. / This survey collects the basic information about the player required for the login of the Jopox registration and member information system and for the purchase of licences for the player.