Joukkue

Ferati Jajaha
Forss Arttu
Freund Emil
Häkkinen Hermanni
Heikkuri Juho
Hyppönen Hugo
Karlsson Noel
Karshama Nefaidy
Kemppainen Leevi
Keskitalo Milo
Khaled Miraz
Kopra Joel
Lindroos Joonas
Malik Raoal
Marin Ville
Maxhera Ardit
Mohamed Said Mido
Mohammad Miran
Musse Hamse
Niibon Kevin-Marten
Nima Moamal
Paalanen Ernesto
Perttula Eemeli
Putkonen Kaarlo
Rasho Eivan
Singh Armaanjot
Smajlji Erdi
Tükenmez Hakan Yusuf
Valtonen Jalmari
Yussuf Hamid
Yusufoglu Muhammed Ali
Ahmed Anas
Al-Gaasid Ahmed
Amir Mohamad Mohamed Sahil
Ferati Gentrit
Jusufi Resul
Kafnaweez Ali
Khazbiev Muhammad
Merad Nassim
Rezapour Ali
Zarroug Karim
5
Zeneli Luan
7
Bikeyev Hamzat
10
Sibomana Eliya
11
Pakarinen Lasse
13
Gurung Samay
16
Al-Tamimi Saood
18
Fodil Mohamed
20
Sihvonen Joona
22
Auvinen Noel
22
Ferman Stefan
26
Pahlman Joonatan
31
Sojakka Paulius
86
Törö Matias

Maalivahti

25
Solodov Aleksei

Toimihenkilöt

Esbo Bollklubb ry

Y-tunnus: 0101249-2

c/o EBK-Honka -areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo