Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Adeli Shaheen
Amiri Asad
Dayah Mohammed Said
Forss Arttu
Freund Emil
Ghanberi Ehsan
Häkkinen Hermanni
Hazim Mohannad
Hyppönen Hugo
Iyamu Owen
Karlsson Noel
Kemppainen Leevi
Keskitalo Milo
Lindroos Joonas
Louhento Lukas
Malik Raoal
Marin Ville
Musse Hamse
Niibon Kevin-Marten
Paalanen Ernesto
Putkonen Kaarlo
Safawi Besmillah
Vähäsarja Juho
Yussuf Hamid
Ahmed Anas
Al-Gaasid Ahmed
Amir Mohamad Mohamed Sahil
Dridi Raslen
Ekonen Alpo
Hussein Mustafa
Kafnaweez Ali
Kopra Joel
Mäkinen Eino
Merad Nassim
Perttula Eemeli
Rezapour Ali
5
Zeneli Luan
7
Bikeyev Hamzat
11
Pakarinen Lasse
18
Fodil Mohamed
20
Sihvonen Joona
22
Ferman Stefan
26
Pahlman Joonatan
31
Sojakka Paulius
86
Törö Matias

Toimihenkilöt

Esbo Bollklubb ry

Y-tunnus: 0101249-2

c/o EBK-Honka -areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo